Reference základní školy


V uplynulých deseti letech jsme vybavili stovky kmenových tříd, odborných a počítačových učeben základních škol v ČR, zejména pak v Plzeňském kraji a Plzni moderními multimediálními a interaktivními systémy včetně příslušenství (ozvučení, napojení do školní sítě apod.). Mezi nejžádanější patřily především systémy na bázi vysoce kvalitních ekoTAB keramických tabulí / Triptych na zvedacím stojanu vybavených interaktivními systémy eBeam (fy. Luidia, USA). Dále jsme vybavili i v rámci EU projektů OP VK a ROP desítky tříd a učeben škol Plzeňského kraje interaktivními dotykovými tabulemi Triumphboard české provenience a interaktivními projektory EPSON.

Interaktivní systémy a tabule byly vybaveny projektory s krátkou a ultrakrátkou projekční vzdáleností. Součástí dodávek vždy bylo softwarové vybavení pro podporu výuku vč. školení učitelů. V rámci komplexních dodávek jsme provedli vždy kompletní montáž komponent vč. propojení interaktivních tabulí a projektorů s PC či notebooky, mnohdy na přání elegantně jen jediným USB kabelem. Řadu tříd a učeben jsme vybavili žádanými přípojnými místy - klasickými na zeď či na přání namontované do učitelského stolu.

Základní školy podpořili někteří členové PPC týmu účastí v úspěšném vzdělávacím EU projektu Střediska služeb školám Plzeň pro školy Plzeňského kraje „Moderní učitel se multimediálních a interaktivních technologií nebojí“.

Ukázky z vybraných typových referencí PPC v základních školách:


21. ZŠ Plzeň

Firma PPC s. r. o nám již dlouhá léta pomáhá s AV a IT vybavením učeben, které vždy řešíme, aby vyhovovala jak učitelům, tak i dispozičně pro každou učebnu. Většina dodaných dataprojektorů, interaktivní televizí, tabulí a audio techniky je vždy individuálně domluveno a „ušito na míru“. Samozřejmostí je odborná montáž, proškolení uživatelů a následný servis ve velmi krátkých termínech. Můžeme se na ně kdykoliv obrátit a vyjdou nám vstříc. Tuto firmu jako AV a IT odborníky mohu jen doporučit.  

Mgr. Martin Prokop

ředitel 21. ZŠ Plzeň


ZŠ Dobřany

Základní škola Dobřany má víceletou dobrou zkušenost s firmou PPC, s.r.o., Plzeň. V letech 2018–2020 zřizovatel školy, příp. škola sama, realizoval zakázky v celkovém objemu cca 1.600.000 Kč, a to nákupem interaktivních displejů BENQ a Triumph, interaktivních projektorů EPSON, dataprojektorů a notebooků. Všechny instalace byly provedeny technicky i časově dle záměrů školy, příp. servisní zásahy (i k starší technice dodané jinými firmami) probíhají vždy bez odkladu a kvalitně. Ceníme si vstřícného přístupu pana Ing. Zdeňka Pecha i jeho kolegů.

Jaroslav Šedivý

ředitel školy


ZŠ Kralovice

Zakoupení digitálního flip chartu bylo tím nejlepším rozhodnutím, které jsem jako ředitelka školy mohla pro žáky i pedagogy učinit. Interaktivní dotyková obrazovka, kterou lze jednoduše ovládat perem či prstem je velkým pomocníkem a lákadlem. Uplatnění najde jak při nácviku tvarů písmen u prvňáčků, tak při výuce výtvarné výchovy a stejně tak i v mnoha jiných předmětech. Díky prostorové úspornosti a přenosnosti jej lze využívat napříč školními učebnami. V současné době máme k dispozici dvě tato mobilní zařízení a dle ohlasu vyučujících jistě není toto číslo konečné. Poděkování patří i pracovníkům firmy PPC s.r.o., kteří svým úvodním zaškolením přispěli k tomu, že panel byl okamžitě funkční a použitelný.

Mgr. Miroslava Kronďáková

ředitelka školy


ZŠ Dolní Lukavice

Firma PPC je výborná v tom, že mi pomohla se zlepšením kvality celé internetové sítě v naší práci a konečně fungujeme - můžeme pracovat. Když potřebuji pomoci, poradit, není problém. Kvituji a chválím ochotu a um zaměstnanců firmy PPC. Jsem ráda, že mohu s firmou PPC spolupracovat, protože opravdu konečně fungujeme. Firma PPC nabízí i akreditovaná školení pro pedagogy. 

Lenka Hajšmanová

ZŠ Dolní Lukavice


ZŠ a MŠ TLUČNÁ

Představujeme vám interaktivní řešení v ZŠ a MŠ škole v Tlučné, ve které proběhla rozsáhla rekonstrukce. 
Na fotografiích můžete vidět kompletně vybavené učebny pro třídy prvního stupně a mateřské školy. 
Použili jsme zde moderní technologie, které obohatí a zpestří výuku. 
Škola byla slavnostně otevřena 1. 9. 2017 za účasti veřejných činitelů a široké veřejnosti.


21. ZŠ PLZEŇ

Představujeme vám interaktivní řešení v 21. ZŠ v Plzni. 
V této škole jsme instalovali klasické tabule v kombinaci s interaktivnímu displeji a další řešení na základě přání klienta.


ZŠ Zbiroh, ZŠ a MŠ Mlečice


Masarykova ZŠ a MŠ v Žihli

V roce 2015 jsme v rámci projektu ROP JZ vybavili třídy základní školy v Žihli osmi moderními interaktivními tabulemi Triumphboard 89“
s projektory s ultrakrátkou projekční vzdáleností OPTOMA vč. výukových programů a proškolení učitelů. Dále byl osazen interaktivní 55“ LCD panel Triumphboard na pojízdném zvedacím stojanu, systémy zatemnění oken ve 12 vybraných třídách.


4. Základní škola Plzeň

V roce 2009 vybavila společnost PPC, s. r. o. na 4. ZŠ Plzeň učebnu fyziky a chemie multifunkční interaktivní keramickou tabulí ekoTAB Triptych s bočními křídly na zvedacím stojanu. Součástí dodávky byl projektor krátkou projekční vzdáleností, interaktivní systém eBeam, multimediální notebook s napojením na audio systém s DVD přehrávačem, softwarem pro podporu výuky. Součástí řešení bylo školení učitelů.


Základní škola Břasy

V roce 2009 vybavila společnost PPC, s. r. o. v ZŠ Břasy učebnu chemie multifunkční interaktivní keramickou tabuli ekoTAB Triptych s bočními křídly na zvedacím stojanu, projektorem s krátkou projekční vzdáleností, interaktivním systémem eBeam a výukovým softwarem. Součástí řešení bylo školení učitelů.


13. Základní škola Plzeň

V roce 2012 vybavila společnost PPC, s. r. o. 4 učebny multidotykovými interaktivními keramickými tabulemi Triumphboard 78“ na zvedacím stojanu, projektorem s ultrakrátkou projekční vzdáleností a ozvučením. Tabule byly napojeny na školní PC pracující v síti spravované centrálně magistrátní IT organizací SITMP. Součástí dodávky bylo školení učitelů v práci s výukovými programy Triumphboard Comenius a RM EasiTeach.


Základní škola Koloveč

V roce 2011 jsme dodali do základní školy Koloveč kompletní vybavení 12 tříd interaktivními systémy 3M včetně SW pro podporu výuky. Interaktivní systémy byly vybaveny projektory 3M, s krátkou projekční vzdáleností. Součástí dodávky pro interaktivní systémy byly multifunkční tabule Triptych na zvedacích stojanech.


Základní škola Merklín

V roce 2015 jsme dodali do základní školy Merklín interaktivní projektor EPSON vč. dotykové jednotky pro ovládání aplikací kromě dvou per i prsty
a gesty. Součástí dodávky bylo i proškolení učitelů.


Základní škola Horažďovice, Blatenská ulice

V roce 2011 vybavila společnost PPC, s. r. o. v ZŠ Horažďovice v rámci projektu OP VK počítačovou učebnu vybavenou moderními PC All In One. Součástí dodávky byl řídící software pro řízení PC v učebně ACER Classroom manager vč. proškolení učitelů. Dále jsme do školy v následujících letech dodali několik
interaktivních dotykových tabulí Triumphboard 89“. Součástí dodávek byly projektory s ultrakrátkou projekční vzdáleností, multimediální notebooky, softwarem pro podporu výuky vč. školení učitelů.


Základní škola Tachov, Zárečná


Základní škola Starý Plzenec


Základní škola Štětí


Základní škola Ústí nad Labem


Základní škola Bělá nad Radbuzou


Základní a Mateřská škola Chválenice