SEMINÁŘ KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST

Dne 3. 10. 2017 jsme se zúčastnili přednášky na téma Kybernetická bezpečnost ve školách ve Středisku služeb školám v Plzni.