ICT seminář

Dne 28. května 2015 pořádala společnost PPC s.r.o. ve spolupráci se Střediskem Služeb školám Plzeň v pořadí již 19. seminář s názvem Novinky ze světa ICT z dílny PPC s.r.o. Seminář se konal v zasedací místnosti sídla společnosti PPC, tj. Částkově ulici 78, Plzeň.

Hojná účast širokého okruhu osob potvrdila, že je o informace o novinkách ze světa ICT velký zájem a že je tato tradiční akce stále populární. Zúčastnila se jí řada ředitelů základních i středních škol, učitelé, ICT koordinátoři, správci sítě, studenti pedagogiky a informatiky, podnikatelé v soukromém sektoru a lidé, kteří mají o nové technologie zájem.

Seminář se věnoval tématům, které jsou jistě zajímavé i pro Vás. Součástí semináře byly také praktické workshopy, kde měli účastníci možnost veškeré prezentované technologie a produkty osobně vyzkoušet. Na závěr semináře proběhlo slosování účastníků o zajímavé ceny od společnosti PPC s.r.o. a jejích partnerů. Speciální pozornost byla tentokrát věnována i vysokoškolským učitelům a všem, kteří se připravují na budoucí roli učitele. Cílem semináře bylo také zajistit ještě lepší komunikaci a kontakt studentů s pedagogy a reálným světem, ve kterém se každý den pohybují.

Děkujeme všem zúčastněným, že věnovali svůj čas právě této akci. Věříme, že každému z Vás mnohé přinesla a v příštím roce si na nás opět vzpomenete.

Program ICT semináře konaného dne 28. 5. 2015

Novinky a trendy v ICT pro školy

Zdeněk Pech - PPC s.r.o.

Email pro školy 

Martin Klečka - emailproskoly.cz

Smysluplné využití tabletů ve výuce

Petr Slípek - DOSLI

Poskládejte si interaktivní tabuli ekoTAB jako stavebnici

Jiří Kocián - VMS Vision, s.r.o.

Novinky v oblasti multimediální a interaktivní techniky

Hana Pšeničková - FAST ČR, a.s.

3D tiskárny pro školy, zabezpečení

Ladislav Kulatý - PPC s.r.o.

Workshopy, slosování, diskuse